Hình ảnh và video thực tế tại các khu liền kề dự án Nam 32 ngày 15-03-2018.

  • TT4.5 đã hoàn thiện và có người về ở.
  • Lô TT5.1 đang tiếp tục hoàn thiện nốt.
  • Lô TT5.2 có thêm vài cư dân đang hoàn thiện bên trong nhà.
  • TT6.2 và 6.3 đã bắt đầu triển khai xây dựng.
  • TT6.4 đang xây dựng và hoàn thiện.
  • Các lô còn lại cũng đã và đang khẩn trương xây dựng đồng thời hoàn thiện theo đúng thiết kế.

BÌNH LUẬN