Thông tin chi tiết thiết kế nhà ở thương mại shophouse

Dự án Nam  32 Westpoint


NHÀ Ở THƯƠNG MẠI SHOPHOUSE MẪU 1 & 2

MẪU 1 TẦNG 1

Thiết kế nhà ở thương mại shophouse dự án Nam 32 Westpoint mẫu 1 tầng 1
Thiết kế nhà ở thương mại shophouse dự án Nam 32 Westpoint mẫu 1 tầng 1

MẪU 1 TẦNG 2

Thiết kế nhà ở thương mại shophouse dự án Nam 32 Westpoint mẫu 1 tầng 2
Thiết kế nhà ở thương mại shophouse dự án Nam 32 Westpoint mẫu 1 tầng 2

MẪU 1 TẦNG 3

Thiết kế nhà ở thương mại shophouse dự án Nam 32 Westpoint mẫu 1 tầng 3
Thiết kế nhà ở thương mại shophouse dự án Nam 32 Westpoint mẫu 1 tầng 3

MẪU 1 TẦNG 4

Thiết kế nhà ở thương mại shophouse dự án Nam 32 Westpoint mẫu 1 tầng 4
Thiết kế nhà ở thương mại shophouse dự án Nam 32 Westpoint mẫu 1 tầng 4

MẪU 2 TẦNG 1

Thiết kế nhà ở thương mại shophouse dự án Nam 32 Westpoint mẫu 2 tầng 1
Thiết kế nhà ở thương mại shophouse dự án Nam 32 Westpoint mẫu 2 tầng 1

MẪU 2 TẦNG 2

Thiết kế nhà ở thương mại shophouse dự án Nam 32 Westpoint mẫu 2 tầng 1
Thiết kế nhà ở thương mại shophouse dự án Nam 32 Westpoint mẫu 2 tầng 1

MẪU 2 TẦNG 3

Thiết kế nhà ở thương mại shophouse dự án Nam 32 Westpoint mẫu 2 tầng 3
Thiết kế nhà ở thương mại shophouse dự án Nam 32 Westpoint mẫu 2 tầng 3

MẪU 2 TẦNG 4

Thiết kế nhà ở thương mại shophouse dự án Nam 32 Westpoint mẫu 2 tầng 4
Thiết kế nhà ở thương mại shophouse dự án Nam 32 Westpoint mẫu 2 tầng 4

[td_smart_list_end]


Liên hệ ngay để lấy thông tin về giá bán shophouse và các chính sách ưu đãi mới nhất của dự án Nam 32 Westpoint.

BÌNH LUẬN