Thông tin chung: 

  • Mẫu G2A (căn góc ô số 3 lô TT5-1)
  • Diện tích đất: 100 m2
  • Số tầng: 3 tầng và 1 tum
  • Tỷ lệ bản vẽ: 1/75

MẪU THIẾT KẾ G2A DIỆN TÍCH 100M2 (CĂN GÓC Ô 3 LÔ TT5-1) – NAM 32 WESTPOINT

Mẫu thiết kế G2A diện tích 100m2 (căn góc ô 3 lô TT5-1)- Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G2A diện tích 100m2 (căn góc ô 3 lô TT5-1)- Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT BẰNG TẦNG 1

Mẫu thiết kế G2A diện tích 100m2 (căn góc ô 3 lô TT5-1)- Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G2A diện tích 100m2 (căn góc ô 3 lô TT5-1)- Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT BẰNG TẦNG 2

Mẫu thiết kế G2A diện tích 100m2 (căn góc ô 3 lô TT5-1)- Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G2A diện tích 100m2 (căn góc ô 3 lô TT5-1)- Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT BẰNG TẦNG 3

Mẫu thiết kế G2A diện tích 100m2 (căn góc ô 3 lô TT5-1)- Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G2A diện tích 100m2 (căn góc ô 3 lô TT5-1)- Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT BẰNG TẦNG TUM

Mẫu thiết kế G2A diện tích 100m2 (căn góc ô 3 lô TT5-1)- Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G2A diện tích 100m2 (căn góc ô 3 lô TT5-1)- Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT BẰNG TẦNG MÁI

Mẫu thiết kế G2A diện tích 100m2 (căn góc ô 3 lô TT5-1)- Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G2A diện tích 100m2 (căn góc ô 3 lô TT5-1)- Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT ĐỨNG TRỤC D-A

Mẫu thiết kế G2A diện tích 100m2 (căn góc ô 3 lô TT5-1)- Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G2A diện tích 100m2 (căn góc ô 3 lô TT5-1)- Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT ĐỨNG TRỤC 4-1

Mẫu thiết kế G2A diện tích 100m2 (căn góc ô 3 lô TT5-1)- Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G2A diện tích 100m2 (căn góc ô 3 lô TT5-1)- Dự án Nam 32 Westpoint

[td_smart_list_end]


Để tải đầy đủ các mẫu thiết kế của dự án Nam 32 Westpoint với độ phân giải cao nhất, vui lòng liên hệ hotline 

BÌNH LUẬN