Thông tin chung: 

  • Mẫu G1A (căn góc ô số 36 lô TT5-2)
  • Diện tích đất: 111 m2
  • Diện tích xây dựng: 72,7 m2
  • Tổng diện tích sàn xây dựng: 246,4 m2
  • Số tầng: 3 tầng và 1 tum
  • Tỷ lệ bản vẽ: 1/75

MẪU THIẾT KẾ G1A DIỆN TÍCH 111M2 (CĂN GÓC Ô 36 LÔ TT5-2) – NAM 32 WESTPOINT

Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint

DANH MỤC BẢN VẼ

Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint

PHỐI CẢNH MINH HỌA

Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ

Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT BẰNG TẦNG 1

Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT BẰNG TẦNG 2

Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT BẰNG TẦNG 3

Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT BẰNG TẦNG TUM

Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT BẰNG TẦNG MÁI

Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT ĐỨNG TRỤC 4-1

Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT ĐỨNG TRỤC A-D

Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G1A diện tích 111m2 (căn góc ô 36 lô TT5-2)- Dự án Nam 32 Westpoint

[td_smart_list_end]


Để tải đầy đủ các mẫu thiết kế của dự án Nam 32 Westpoint với độ phân giải cao nhất, vui lòng liên hệ hotline 

BÌNH LUẬN