Thông tin chung: 

  • Mẫu G14A (căn góc ô 28 lô TT5-1)
  • Diện tích đất: 87 m2
  • Diện tích xây dựng: 60,6 m2
  • Tổng diện tích sàn xây dựng: 206,3 m2
  • Số tầng: 3 tầng và 1 tum
  • Tỷ lệ bản vẽ: 1/75

MẪU THIẾT KẾ G14A DIỆN TÍCH 87M2 – NAM 32 WESTPOINT

Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 - Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 – Dự án Nam 32 Westpoint

DANH MỤC BẢN VẼ

Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 - Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 – Dự án Nam 32 Westpoint

PHỐI CẢNH MINH HỌA

Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 - Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 – Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ

Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 - Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 – Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT BẰNG TẦNG 1

Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 - Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 – Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT BẰNG TẦNG 2

Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 - Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 – Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT BẰNG TẦNG 3

Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 - Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 – Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT BẰNG TẦNG TUM

Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 - Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 – Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT BẰNG MÁI

Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 - Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 – Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT ĐỨNG TRỤC 1-4

Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 - Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 – Dự án Nam 32 Westpoint

MẶT ĐỨNG TRỤC D-A

Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 - Dự án Nam 32 Westpoint
Mẫu thiết kế G14A diện tích 87m2 – Dự án Nam 32 Westpoint

[td_smart_list_end]


Để tải đầy đủ các mẫu thiết kế của dự án Nam 32 Westpoint với độ phân giải cao nhất, vui lòng liên hệ hotline 

BÌNH LUẬN