Thông tin chi tiết thiết kế các căn hộ chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng

Căn hộ C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
Diện tích m2 (thông thủy) 75,13 81,88 102,63 71,01 85,41 96,27 100,74
Số phòng ngủ 02 02 03 02 03 03 03
WC 02 02 02 02 02 02 02

THIẾT KẾ CĂN HỘ C1

Thiết kế căn hộ C1 chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng
Thiết kế căn hộ C1 chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng

THIẾT KẾ CĂN HỘ C2

Thiết kế căn hộ C2 chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng
Thiết kế căn hộ C2 chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng

THIẾT KẾ CĂN HỘ C3

Thiết kế căn hộ C3 chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng
Thiết kế căn hộ C3 chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng

THIẾT KẾ CĂN HỘ C4

Thiết kế căn hộ C4 chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng
Thiết kế căn hộ C4 chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng

THIẾT KẾ CĂN HỘ C5

Thiết kế căn hộ C5 chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng
Thiết kế căn hộ C5 chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng

THIẾT KẾ CĂN HỘ C6

Thiết kế căn hộ C6 chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng
Thiết kế căn hộ C6 chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng

THIẾT KẾ CĂN HỘ C7

Thiết kế căn hộ C7 chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng
Thiết kế căn hộ C7 chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng

[td_smart_list_end]

BÌNH LUẬN