Tiến độ dự án Nam 32 Westpoint ngày 18-01-2018

Các hạng mục chính bao gồm:

TT5.1 – Đang hoàn thiện và sơn mặt ngoài.

TT5.2: Đã có cư dân đầu tiên về ở. Xem tại đây.

Giai đoạn 2 đã được tiến hành với việc đang san lấp làm hạ tầng.

Một vài hình ảnh về TT5.1: 

Hoàn thiện và sơn mặt ngoài TT5-1 liền kề Nam 32 Westpoint
Hoàn thiện và sơn mặt ngoài TT5-1 liền kề Nam 32 Westpoint
Hoàn thiện và sơn mặt ngoài TT5-1 liền kề Nam 32 Westpoint
Hoàn thiện và sơn mặt ngoài TT5-1 liền kề Nam 32 Westpoint
Hoàn thiện và sơn mặt ngoài TT5-1 liền kề Nam 32 Westpoint
Hoàn thiện và sơn mặt ngoài TT5-1 liền kề Nam 32 Westpoint
Hoàn thiện và sơn mặt ngoài TT5-1 liền kề Nam 32 Westpoint
Hoàn thiện và sơn mặt ngoài TT5-1 liền kề Nam 32 Westpoint
Hoàn thiện và sơn mặt ngoài TT5-1 liền kề Nam 32 Westpoint
Hoàn thiện và sơn mặt ngoài TT5-1 liền kề Nam 32 Westpoint
Hoàn thiện và sơn mặt ngoài TT5-1 liền kề Nam 32 Westpoint
Hoàn thiện và sơn mặt ngoài TT5-1 liền kề Nam 32 Westpoint
Hoàn thiện và sơn mặt ngoài TT5-1 liền kề Nam 32 Westpoint
Hoàn thiện và sơn mặt ngoài TT5-1 liền kề Nam 32 Westpoint

BÌNH LUẬN