Cập nhật ngày 18-01-2018

Hình ảnh một số cư dân đầu tiên đã về ở tại lô TT5.2 liền kề nam 32 Westpoint – CĐT Lũng Lô 5 Bộ Quốc Phòng.

Các cư dân đầu tiên về sinh sống tại liền kề Nam 32 Westpoint
Các cư dân đầu tiên về sinh sống tại liền kề Nam 32 Westpoint
Các cư dân đầu tiên về sinh sống tại liền kề Nam 32 Westpoint
Các cư dân đầu tiên về sinh sống tại liền kề Nam 32 Westpoint
Các cư dân đầu tiên về sinh sống tại liền kề Nam 32 Westpoint
Các cư dân đầu tiên về sinh sống tại liền kề Nam 32 Westpoint
Các cư dân đầu tiên về sinh sống tại liền kề Nam 32 Westpoint
Các cư dân đầu tiên về sinh sống tại liền kề Nam 32 Westpoint
Các cư dân đầu tiên về sinh sống tại liền kề Nam 32 Westpoint
Các cư dân đầu tiên về sinh sống tại liền kề Nam 32 Westpoint

BÌNH LUẬN